Om

Vill med denna sajt förenkla undervisningen i svenska och spanska i mina klasser. Extra hjälp och uppgifter som kopplas till skolarbetet kommer att finnas på sajten. Det ska vara lätt att hitta nya delar i språket som kan intressera fler elever.